Dziś: 2023-03-28
Pamiętaj o imieninach:

Marcelego, Anieli,
Antoniego, Sykstusa

Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem sklepu "Upominek24.pl" jest "UPOMINEK"- Ryszard Żebrowski, 07-410 Ostrołęka, ul. 26 maja 10, zarejestrowany w CEIDG, NIP: 758-000-30-87. REGON: 550318816

Postanowienia ogólne

Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym Upominek24.pl.

Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia może nastąpić po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie sklepu Upominek24.pl.
 2. Zamówienia składać można przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z tym, że jako początek realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po złożeniu oferty kupna.
 3. Zamówienie kupujący może złożyć również drogą telefoniczną, jednakże w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie treści proponowanej umowy drogą mailową.
 4. Kupujący zobowiązany jest do starannego i rzetelnego wypełnienia zamówienia, zgodnego ze stanem faktycznym .
 5. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem sklepu i w pełni go akceptuje.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma informację z Upominek24.pl o przyjęciu zamówienia, co jest potwierdzeniem zawarcia umowy. W uzasadnionych przypadkach sklep telefonicznie lub drogą mailową będzie próbował potwierdzić lub uściślić złożone zamówienie.
 7. Upominek24.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności złożonego zamówienia.
 8. Terminy realizacji zamówień oraz ceny (brutto) towarów podane są przy każdej pozycji oferty i są one wiążące dla stron umowy w momencie składania zamówienia.
 9. W wyjątkowych przypadkach, przy braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn znajdujących się po stronie sklepu Upominek24.pl., skontaktujemy się z Kupującym w celu uzgodnienia sposobu realizacji transakcji lub anulowania zamówienia.
 10. Kupujący może wybrać sposób płatności:
  - a/ - za pobraniem - przy odbiorze przesyłki - płatne listonoszowi lub kurierowi.
  - b/ - przelewem na konto sklepu : 61 2130 0004 2001 0386 6985 0001. Po stwierdzeniu wpływu pieniędzy na konto, towar jest wysyłany do klienta natychmiast lub w terminie podanym przy wybranym produkcie, jeżeli jest on dłuższy niż dwa dni.
 11. Koszt przesyłki zamówionych towarów wynosi:
  - Poczta Polska Kurier 48: płatność przelewem - 14 zł
  - Poczta Polska Kurier 48: przesyłka pobraniowa - 19 zł
  - Firma kurierska: płatność przelewem - 16 zł
  - Firma kurierska: przesyłka pobraniowa - 23 zł
 12. Przy zamówieniach powyżej 500 PLN, koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Upominek24.pl., w pozostałych przypadkach opłatę pokrywa Kupujący, który przy płatności przelewem powinien doliczyć ją do wartości zamówionego towaru.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki zwrócić zamówiony towar bez podania przczyn.
 2. Zwrócony towar może być przyjęty przez Upominek24.pl tylko wówczas, jeżeli nie nosi śladów używania.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu do kupującego.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Upominek24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną). W zgłoszeniu powinny znajdować się; Dane Kupującego i jego adres, data zakupu, data odstąpienia od umowy zakupu.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy kupna.
 7. Zwrot płatności otrzymanych od Kupującego nastąpi po otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu).

Reklamacje

 1. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i objęte są gwarancją lub rękojmią producenta.
 2. W przypadku stwierdzenia wady z przyczyn producenta przysługuje reklamacja, w ramach której produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy a jeżeli taki sposób będzie niemożliwy np. z braku zapasów tego asortymentu, sklep uzgodni indywidualnie sposób załatwienia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać drogą listową na adres "Upominek", ul.26 Maja 10, 07-410 Osłrołęka lub elektroniczną na adres - sklep@upominek24.pl . Reklamacje można też zgłosić telefonicznie na numer telefonu sklepu i potwierdzić drogą elektroniczną. Druk zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać ze strony sklepu.
 4. Utrata gwarancji następuje na skutek mechanicznych uszkodzeń wyrobu lub śladów ingerencji osób trzecich.
 5. Koszt przesyłki uzasadnionych reklamacji Upominek24.pl zwróci Kupującemu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku nie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia ewentualnej reklamacji konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Delegatura w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka, tel. 29 760 58 75 lub w najbliższym jego miejsca zamieszkania, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Sposób postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej podany jest pod adresem www.konsument.gov.pl/pl/uploads/521/Poradnik_final-pdf.html

Inne informacje

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jest traktowane jako oferta kupna określonego wyrobu.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych gwarantujemy ochronę danych Kupujących otrzymanych w trakcie rejestracji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności

Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Upominek24pl. Wprowadzona na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO"). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Upominek24.pl Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności gdzie określone są zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony naszego serwisu.

1. Administrator

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony naszego serwisu, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Upominek24.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO").

2. Gromadzone Dane

Dane osobowe podane przez Klienta w momencie rejestracji, przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO w celu założenia i obsługi konta, w tym zawarcia na żądanie Klienta i wykonania wskazanych w Regulaminie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane te mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora , w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Klient przy rejestracji wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, NIP, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia,

3. Cele przetwarzania Danych

 1. Świadczenia usługi Konta - przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na jego żądanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu - do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym prawa podatkowego - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży.

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie po realizacji zamówienia.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem sklep@upominek24.pl tel.508267248, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: UPOMINEK ul. 26 Maja 10, 07-410 Ostrołęka lub klikając w odpowiedni link, podczas składania zamówienia. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: sklep@upominek24.pl
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w szczególności podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, zapewniające usługi dodatkowe związane z zakupem, biorące udział w obsłudze reklamacji; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT.
 4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Pozostałe postanowienia

 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu Upominek24.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.